List of Chief Justices of the High Courts

List of Chief Justices of the High Courts

S/NName of the High CourtName of the Chief JusticeDate of Joining (Present High Court)
1Allahabad HCGovind Mathur14/11/2018
2Andhra Pradesh HCChagari Praveen Kumar (ACJ)01/01/2019 
3Bombay HCPradeep Nandrajog07/04/2019
4Calcutta HCT.B. Radhakrishnan04/04/2019
5ChhattisgarhP. R. Ramachandra Menon06/05/2019
6Delhi HCDhirubhai N. Patel07/06/2019
7Gauhati HCAnup Kumar Goswami (ACJ)24/05/2019
8Gujarat HCVikram Nath10/09/2019
9Himachal Pradesh HCDharam Chand Chaudhary (ACJ)23/09/2019
10Jammu & Kashmir HCGita Mittal11/08/2018
11Jharkhand HCHarish Chandra Mishra (ACJ)30/08/2019
12Karnataka HCAbhay Shreeniwas Oka10/05/2019
13Keral HCC.V.K. Abdul Rehim (ACJ)23/09/2019 
14Madhya Pradesh HCRavi Shanker Jha (ACJ)10/06/2019
15Madras HCVineet Kothari (ACJ)20/09/2019
16Manipur HCRamalingam Sudhakar18/05/2018
17Meghalaya HCAjay Kumar Mittal28/05/2019
18Orissa HCK.S. Jhaveri12/08/2018
19Patna HCAmeshwar Pratap Sahi17/11/2018
20Punjab & Haryana HCRajeev Sharma (ACJ)23/09/2019
21Rajasthan HCIndrajit Mohanty03/10/2019
22Sikkim HCMeenakshi Madan Rai (ACJ)17/09/2019
23Telangana HCRaghvendra Singh Chauhan22/06/2019
24Tripura HCSanjay Karol14/11/2018
25Uttarakhand HCRamesh Ranganathan02/11/2018
#ACJ = Acting Chief Justice
List of Chief Justices of the High Courts List of Chief Justices of the High Courts Reviewed by Admin on October 04, 2019 Rating: 5

No comments:

Join Our Free Email Subscription and Get Daily Free GK Notes in Your Email